Cursus informatie, herhalingslessen

Beginnerscursus (kinder)EHBO

De EHBO-vereniging Vaassen verzorgt ieder jaar een EHBO-cursus voor beginners (incl. kinder ehbo). Voor deze cursus is de minimumleeftijd vijftien jaar. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
Bij voldoende deelname start de cursus in het voorjaar en duurt ca. 12 lessen. De wekelijkse lessen worden gegeven op een avond van 19.30 tot 22.00 uur in De Rank, Torenstraat 15, 8171 CP Vaassen.
Je leert hoe te handelen bij een levensbedreigende situatie, o.a. mond- op mondbeademing, stabiele zijligging, reanimatie, bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED) en het aanleggen van verschillende druk- en dekverbanden. De cursus wordt afgesloten met een examen.

De kosten voor de complete cursus bedragen € 200,- Dit is inclusief lesgeld, examengeld, lidmaatschap gedurende de cursus, cursusmateriaal en het gebruik van al het materiaal tijdens de lessen.
Diverse zorgverzekeraars zijn bereid een bijdrage in de cursuskosten te leveren in het kader van een preventieprogramma. Informeer bij uw eigen zorgverzekering of er een bijdrage wordt verstrekt.

Om het behaalde diploma geldig te houden moet je minimaal vijf herhalingslessen per seizoen (oktober-april) volgen. Deze lessen worden op dinsdag- of donderdagavond gegeven, ook in De Rank.
De herhalingslessen bij onze vereniging kun je alleen volgen als je lid bent.  Aan de herhalingslessen zijn geen kosten verbonden. De lidmaatschapkosten (curcuskosten) zijn € 26,85 + registratie/verlengingskosten van uw diploma bij het Oranje Kruis € 7,50 per jaar (prijspeil 2018).

Je kunt je aanmelden voor de EHBO-cursus via info@ehbo-vaassen.nl.

Je krijgt dan een aanmeldingsformulier toegezonden door de penningmeester van de EHBO-vereniging Vaassen.
Bij inschrijving betaal je een waarborgsom van € 50,-- die met het cursusgeld zal worden verrekend. Bij het niet doorgaan van de cursus onzerzijds wordt de waarborgsom gerestitueerd.

Je krijgt persoonlijk bericht zodra bekend is of de cursus doorgaat.


Herhalingslessen seizoen 2018/ 2019*

Aanvang: 19:30 in de Rank

Herhaling op donderdag:

04-10-2018 AED/ Bewusteloosheid
11-10-2018 Overige levensbedreigende situaties
18-10-2018 Soorten botbreuken ect.
25-10-2018 Soorten wonden, beoordeling wonden
01-11-2018 Oefeningen met Lotus

Herhaling op dinsdag:
12-03-2019 AED/ Bewusteloosheid
19-03-2019 Overige levensbedreigende situaties
26-03-2019 Soorten botbreuken ect.
02-04-2019 Soorten wonden, beoordeling wonden
09-04-2019 Buiten oefenavond

* om het diploma geldig te houden, dient u voldoende herhalingsavonden te hebben gevolgd!