Hulpverlening, evenmentenplanning

Geldig vanaf 1-1-2018

Als uw organisatie/vereniging een beroep op de EHBO-vereniging Vaassen doet voor hulpverlening bij een door u te organiseren evenement, dan gelden daar de volgende spelregels voor:

 • Aanvraag minimaal 10 weken voor het te organiseren evenement. 
 • Aanvraag per e-mail richten aan onze medewerker van onze sportcommissie, evenementenplanning:
   e-mailadres: ehbovaassen@gmail.com
 • Graag vermelding van uw naam en adres voor het naderhand toezenden van onze rekening
 • Wij zijn verplicht te werken met minimaal twee EHBO’ers per evenement.
 • Wij brengen per dag € 10,-- startgeld in rekening.
 • Per uur brengen wij € 7,50 in rekening voor twee EHBO’ers (incl. AED).
 • Vergoeding van € 5,-- als een EHBO´er met eigen auto meerijdt in een door u georganiseerd evenement of tijdens een optocht.
 • Tijdens het evenement enkele consumpties voor elke EHBO´er.
 • Eenvoudige maaltijd voor elke EHBO´er bij hulpverlening langer dan vier uur.
 • Bij een groot evenement in de avonduren graag een warme maaltijd/snack.
 • Eventueel verbruikt materiaal tijdens het evenement wordt naderhand bij u in rekening gebracht.

De EHBO-vereniging Vaassen werkt met een beperkt aantal vrijwilligers. Bovengenoemde regels en de daarin genoemde bedragen zijn opgesteld en berekend om u een zo goed mogelijke service te bieden en om kostendekkend te kunnen werken. Een vrijwillige donatie voor onze EHBO-vereniging wordt vanzelfsprekend bijzonder op prijs gesteld.